Satellittour med nytt namn!

Vi blir satellittour till SGT och byter namn till Ligma Tour!

Spelprogram 2020

Spelprogrammet för Ligma Tour 2020 finns nu publicerat här!