Tävlingsmanual 2022 (pdf)

För frågor, kontakta
Jesper Edström
jesper@ligma.se