På grund av rådande situation med Covid-19 har vi tvingats ställa in ett antal tävlingar i början av säsongen.
Just nu är alla förbundstävlingar inställda fram till 30/6 och vi har, tillsammans med Hooks GK, valt att ställa in även deltävlingen som skulle spelats 7/7.

Vi hoppas kunna uppdatera med mer positiva förändringar i mitten/slutet av maj angående resterande del av säsongen.

Läs mer från SGF här:
https://golf.se/for-klubben/radgivning/corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/